Առասպել 2. Կամքի ուժ և աշխատասիրություն

Առասպել 2. Կամքի ուժ և աշխատասիրություն

Այսբլոգումտեղադրված «Առասպել 1. Ընդունակություն» հոդվածիմեջարդենանդրադարձելեմլեզուներսովորելուհետկապվածառասպելներիցառաջինին։Իսկհիմախոսենք 2-րդիմասին։Մարդկանցմեծամասնությունըգտնումէ, որլեզուսովորելուհամարհույժանհրաժեշտէկամքիուժունենալևաշխատասերլինել։Սակայնկարողեմասել, որ այս պնդումը հեքիաթէևիրականությանըչիհամապատասխանում։ 

Այսպիսով.

Առասպել 2. Կամքիուժևաշխատասիրությունէպետքլեզուսովորելուհամար։

Ճշմարտություն 2. Կամքիուժկամաշխատասիրությունպետքչիլեզուսովորելուհամար։

Նախ՝ երեխաները կամքի ուժ և աշխատասիրություն չեն դրսևորում լեզու սովորելու համար, բայց հաստատ սովորում են։ Ես գիտեմ գիտական աստիճաններ ունեցող համալսարանի ռեկտորի, ով հայերենից բացի ուրիշ լեզու չգիտեր։ Դրան ի հակառակ, ունեմ ընկեր, որ ապրում է Վրաստանում և գիտի մի քանի լեզու. վրացերեն, եզդիերեն, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն… Նա ամեն օր նշված լեզուների ուսումնասիրությամբ հատուկ չի զբաղվում, այլ գործարարությամբ է զբաղված։ Շփման արդյունքում է նա սովորել այդ լեզուները։

Լեզուն սովորելու համար պարզապես պետք է գտնվել համապատասխան միջավայրում և հաշվի առնել որոշակի գործոններ։ Դա մենք ապահովում ենք պարապմունքների ժամանակ և նպաստում ենք առանց որոշակի կամքի ուժ կամ աշխատասիրություն դրսևորելու սովորել համապատասխան լեզուն։ Ի դեպ, տպավորություն չստեղծվի, որ գտնում եմ, որ կամքի ուժ ունենալը կամ էլ աշխատասիրությունը կարևոր չեն։ Դրանք շատ և շատ կարևոր են, բայց լեզուն կարելի է սովորել առանց դրանց էլ։ Սա նրանց համար, ովքեր գտնում են, որ կամքի ուժ կան աշխատասիրություն չունեն։ 

Դիտեք տեսանյութը։

Պավել Սարգսյան

Հեղ.՝ Պավել Սարգսյան

Հրապարակվել է ՝ 10 Փետ 2022